Topik Berita : Nurdin Abdullah

Bastian menilai TGUPP hanya sebatas tempat kumpul-kumpul dan tempat transit sebelum diangkat menjadi kepala dinas.