Topik Berita : Kalla Group

Ini tidak terlepas dari kemudahan pelanggan untuk melakukan tukar tambah dan memilih langsung unit mobil bekas yang diinginkan.