Topik Berita : bone

Korban terakhir diketahui hendak mengambil air di Sungai Walanae.