Topik Berita : kebakaran

Lima rumah yang terbakar di Jalan Haji Kalla Makassar dihuni 11 kepala keluarga.