Topik Berita : Salat Subuh Berjamaah

Danny pun meminta kepada para masyarakat agar menjadikan zakat sebagai Life Style. Tak ada paksaan, namun berzakat adalah kewajiban untuk ditunaikan bagi islam.