Topik Berita : Khitanan Massal Aston Hotel

Khitanan massal ini dilaksanakan di Masjid Nurul Solthana, yang beralamat di Jalan Perjanjian Bongaya Barombong, yang diikuti oleh 70 peserta khitanan