Topik Berita : Covid-19

"Ini (virus corona) sangat sangat kecil, seperti sepotong debu mikroskopis. Itu masuk ke hidung, mulut atau mata Anda, langsung, atau sesuatu yang lain atau Anda menyentuh sesuatu. Jadi, saya mengerti, dan kemudian Anda menjadi lebih baik."