Topik Berita : Bagi Zakat

Danny pun meminta kepada para masyarakat agar menjadikan zakat sebagai Life Style. Tak ada paksaan, namun berzakat adalah kewajiban untuk ditunaikan bagi islam.