Topik Berita : aneh

Betul-betul apes. Maksud hati ingin mengeluarkan tulang ikan. Malah sendok yang tertelan.